Show simple item record

dc.contributor.advisorPertile, Evacs
dc.contributor.authorBrzek, Miloslavcs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:41:46Z
dc.date.available2014-08-05T09:41:46Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103129
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problematiku snižování zpracování průmyslových odpadních látek termickým zpracováním. Zabývá se alternativními metodami a jejich hodnocením při zpracování průmyslových odpadů z výrob kyseliny akrylové a jejích esterů v podniku Momentive Specialty Chemicals a.s., Sokolov. V teoretické části jsou popsány alternativní metody úpravy a koncového řešení likvidace průmyslových odpadních látek, historie a vznik kapalných odpadních látek z výrob kyseliny akrylové a jejich monomerů, trendy a současná legislativa při jejich zpracování. Praktická část je zaměřena na zpracování odpadních vod z výrobních celků kyseliny akrylové a n-butylesteru kyseliny akrylové. Byly navrženy a laboratorně odzkoušeny úpravy na zpracování procesních odpadních vod z výroby kyseliny akrylové stripovací metodou. Další úprava se týká laboratorního a poloprovozně odzkoušené neutralizaci procesních odpadních vod z výroby kyseliny akrylové a n-butylesteru kyseliny akrylové s následným biologickým odbouráním organických látek na podnikové biologické čistírně odpadních vod. V závěru jsou pak navrženy koncepční strategie zpracování odpadních látek z výrob kyseliny akrylové a jejich monomerů v podniku Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on elimination of thermal treatment of industrial wastes. Alternative methods are analyzed with the focus on treatment of wastes from manufacture of acrylic acid and its esters in Momentive Specialty Chemicals, a.s. In the theoretical part, alternative methods of industrial waste pre-treatment and final disposal are described. History and current trends and legislation are discussed. The experimental part of the thesis deals with the treatment of wastewater from acrylic acid and n-butyl acrylate plants. A method for process wastewater treatment by using stripping was proposed and tested in the laboratory. Furthermore, neutralization of process wastewater with subsequent biological treatment of organic compounds in the municipal wastewater treatment plant was proposed and tested in the pilot scale. In the end, a concept of future treatment of wastes from acrylic monomers production in Momentive Specialty Chemicals, a.s. was outlined.en
dc.format51 l. : il.cs
dc.format.extent3329015 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLikvidace odpadů, alternativní metody, kyselina akrylová, formaldehyd, butylester kyseliny akrylové, odpadní vody, stripování, neutralizace, biologické odbourávání.cs
dc.subjectWaste treatment, alternative methods, acrylic acid, formaldehyde, butyl acrylate, waste water, stripping, neutralization, biological treatmenten
dc.titleHodnocení alternativních metod zpracování a likvidace kapalných odpadů z výrobny kyseliny akrylové a jejích esterů v Momentive Specialty Chemicals a.s, Sokolovcs
dc.title.alternativeEvaluation of Alternative Methods of Treatment and Disposal of Liquid Waste from Acrylic Acid Production and its Ester in Momentive Specialty Chemicals a.s. Sokoloven
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201400822cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeGuziurek, Michalcs
dc.date.accepted2014-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBRZ050_HGF_N2102_3904T022_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record