Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSousedíková, Radmilacs
dc.contributor.authorPačák, Jancs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:42:00Z
dc.date.available2014-08-05T09:42:00Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103145
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je posouzení finanční situace vybrané společnosti (Omlux s.r.o) na základě zvolených metod finanční analýzy. Teoretická část obsahuje informace o uživatelích, metodách a zdrojích, které jsou pro zhodnocení finanční situace podniku zapotřebí. Praktická část se zabývá aplikací vybraných metod finanční analýzy na danou společnost, konkrétně se jedná o analýzu poměrovou, vertikální a horizontální a Du Pontův pyramidální rozklad vlastního kapitálu. Tato část také obsahuje interpretaci výsledků získaných pomocí již uvedených metod, včetně návrhu a doporučení pro analyzovanou firmu.cs
dc.description.abstractThe subject-matter of this diploma thesis is the assessment of financial situation of selected company (Omlux s.r.o) using selected methods of financial analysis. The theoretical part of the thesis contains information about users, methods and sources necessary for the assessment of financial situation of the enterprise. The practical part deals with application of selected methods of financial analysis on the particular company, i.e. ratio analysis, vertical analysis, horizontal analysis and Du Pont pyramidal decomposition of equity. This part also contains the interpretation of the results acquired with the above mentioned methods.en
dc.format47, [4] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1801770 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectDu Pontův pyramidální rozkladcs
dc.subjectOmlux s.r.o.cs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectvertical analysisen
dc.subjectDu Pont pyramidal decompositionen
dc.subjectOmlux s.r.oen
dc.titleFinanční analýza vybraného podnikucs
dc.title.alternativeA Company Financial Analysisen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201402031cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVlkovič, Petrcs
dc.date.accepted2014-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPAC105_HGF_N2102_2102T001_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam