Show simple item record

dc.contributor.advisorTomášková, Yvetacs
dc.contributor.authorKameníková, Dagmarcs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:42:24Z
dc.date.available2014-08-05T09:42:24Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103167
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractV předkládané diplomové práci je zpracován proces řízení rizik a vyhodnocena rizika projektu zaměřeného na úsporu energie, který je řešený formou opravy a zateplení objektu. Teoretická část práce se obecně věnuje popisu zásad analýzy rizik, přičemž je vycházeno z požadavků norem ČSN 31000 Management rizik – Principy a směrnice a ČSN 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik. Praktická část se zabývá analýzou rizik projektu identifikovaných pomocí metody brainstormingu. Tato rizika jsou znázorněna v Išikawově diagramu. K hodnocení jsou použity analýza citlivosti a matice hodnocení rizik. V závěrečné části jsou pak výsledky analýz zhodnoceny a na jejich základě jsou navržena opatření ke snížení rizika projektu.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on a risk management process and assessment of the risks of a project aimed at energy savings that are solved by repairing and thermal insulation of the building. The theoretical part of the thesis deals with the description of general principles of risk analysis, on the basis of the requirements of standards ČSN 31000 Risk Management - Principles and Guidelines, and ČSN 31010 Risk Management - Risk Assessment Techniques. The practical part deals with the analysis of project risks identified by the method of brainstorming. These risks are shown in the Ishikawa diagram. To evaluate the risks the methods of sensitivity analysis and risk assessment matrix were used. The final section of the thesis evaluates the results of the analyses and pursuant to them proposes the measures to reduce the risks of the project.en
dc.format43, [10] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2600762 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectprojekt.cs
dc.subjectrisken
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectprojecten
dc.titleVyhodnocení rizik projektu zaměřeného na úsporu energiecs
dc.title.alternativeEvaluation of Risks of the Project Aimed at Energy Savingsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201401936cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeGrešová, Markétacs
dc.date.accepted2014-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKAM117_HGF_N2102_2102T001_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record