Show simple item record

dc.contributor.advisorLabodová, Alenacs
dc.contributor.authorAujezdská, Ivanacs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:45:25Z
dc.date.available2014-08-05T09:45:25Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103306
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractVe své diplomové práci se zabývám tématikou odpadového hospodářství v městě Kryry. V úvodu mé práce jsem si stanovila dva předpoklady, které mám zájem v diplomové práci objasnit. Druhá kapitola pojednává o problematice komunálních odpadů, popisuji zde způsoby nakládání s odpady a platnou legislativu související s odpadovým hospodářstvím v městě Kryry. Třetí kapitola pojednává o charakteristice města Kryry a jeho odpadového hospodářství. V této kapitole jsem si také provedla vlastní průzkum týkajícího se sběrných nádob a výskytu černých skládek. Čtvrtá kapitola je hodnotící, hodnotím environmentální a ekonomický stav odpadového hospodářství v Kryrech a vyhodnocuji provedené dotazníkové šetření za účelem zjištění spokojenosti občanů výše uvedeného tématu. V páté kapitole jsem provedla možné návrhy změn.cs
dc.description.abstractMy diploma thesis deals with the theme of waste management in Kryry. At the beginning of my work, I set two assumptions which I'm interested in the thesis to explain. The second chapter deals with the issue of municipal waste, I describe methods of waste management and the applicable legislation related to waste management in Kryry. The third chapter discusses the characteristics of the city Kryry and its waste management. In this chapter, I also conducted my own survey concerning the collection containers and the incidence of illegal dumping. The fourth chapter there is the assessment of the environmental or economic status of waste management in KRYRY. Further is evaluated the questionnaire survey to determine citizens’ satisfaction with the above mentioned topic. In the fifth chapter, I made proposals for possible changes.en
dc.format66 l. : il.cs
dc.format.extent4312071 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkomunální odpadcs
dc.subjectodpadové hospodářstvícs
dc.subjectnakládání s odpadycs
dc.subjectobeccs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectmunicipal wasteen
dc.subjectwaste managementen
dc.subjectwaste managementen
dc.subjectcommunityen
dc.subjectquestionnaireen
dc.titleOdpadové hospodářství města Kryrycs
dc.title.alternativeWaste Management in the City of Kryryen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201400820cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKadlecová, Jitkacs
dc.date.accepted2014-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisEIS011_HGF_N2102_3904T022_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record