Show simple item record

dc.contributor.advisorSousedíková, Radmilacs
dc.contributor.authorHanzalíková, Ivetacs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:48:48Z
dc.date.available2014-08-05T09:48:48Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103488
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu vybraných podniků. V této práci budou představeny podniky Českomoravský štěrk, Kamenolomy ČR a Eurovia Kamenolomy, které se zabývají těžbou stavebního kamene. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy finanční analýzy. Praktická část rozebírá finanční zdraví podniků pomocí poměrových ukazatelů likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. Cílem práce je vyhodnotit vypočtené ukazatele společností v letech 2010-2012.cs
dc.description.abstractThis bachelor work is focused on the financial analysis of the selected enterprises. In this work will be presented enterprises Českomoravský štěrk, Kamenolomy ČR and Eurovia Kamenolomy, dealing with the extraction of building stone. In the theoretical part are defined by the basic concepts of financial analysis. The practical part discusses the financial health of businesses using financial ratios liquidity, profitability, activity and levels of indebtedness. The aim is to evaluate the calculated indicators of companies in 2010-2012.en
dc.format35, [11] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3357606 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectbalanceen
dc.subjectprofit and loss accounten
dc.subjectratio indicatorsen
dc.titleSrovnání vybraných těžebních společnostícs
dc.title.alternativeComparison of Some Mining Companiesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201401957cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeNytra, Igorcs
dc.date.accepted2014-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHAN0101_HGF_B2102_2102R001_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record