Show simple item record

dc.contributor.advisorChovanec, Josefcs
dc.contributor.authorLavičková, Janacs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:50:56Z
dc.date.available2014-08-05T09:50:56Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103617
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractV předložené práci je popisována historie těžby na Mostecku od 15. století až do současnosti. Dále je v práci podrobněji popsán proces rekultivací, jejich vývoj a druhy rekultivačních prací. Následuje seznámení se třemi významnými výsypkami na Mostecku. V neposlední řadě se práce zabývá především rekultivací zbytkové jámy lomu Ležáky - Most, z které se vlivem hydrické rekultivace stává jezero, jehož předpokladem je zvýšit v budoucnu cestovní a turistický ruch na Mostecku. V závěru práce je krátké seznámení s projekty, které v okolí byly a nebo budou vytvořeny.cs
dc.description.abstractIn this presented document is described the history of coal mining in Most district from the 15. century until now. In this document is also described in detail the process of recultivations, their development and types of land reclamation. Afterwards is familiarization with three major dumps in Most district. Finally this document especially deals with recultivation of residual pit of coal mine Ležáky - Most, which is becoming a lake due to hydric reclamation and which is expected to increase the travel tourism in Most district. At the end of this document is a short introduction with the projects, which were or will not by created in surroundings.en
dc.format31 l. : il. + 3 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4428122 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrekultivacecs
dc.subjectvýsypkacs
dc.subjecttěžbacs
dc.subjecthydrickács
dc.subjectnapouštěnícs
dc.subjectvariantacs
dc.subjectprůzkumcs
dc.subjectreclamationen
dc.subjectdumpen
dc.subjectminingen
dc.subjecthydricen
dc.subjectfillingen
dc.subjectoptionen
dc.subjectexplorationen
dc.titleRekultivační práce po těžbě na Mostecku - Jezero Mostcs
dc.title.alternativePost-mining recultivation works in the Most Region - the Most Lakeen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201500052cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠkaloud, Tomášcs
dc.date.accepted2014-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnostics
dc.thesis.degree-programHornictvícs
dc.thesis.degree-branchHornické inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisLAV0007_HGF_B2111_2101R008_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record