Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSojka, Eduardcs
dc.contributor.authorWorek, Tomášcs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:57:02Z
dc.date.available2014-08-05T09:57:02Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103768
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractV této práci je popsán systém pro 3D rekonstrukci okolí vozidla. Jednotlivé části 3D rekonstrukce, jako detekce a sledování zájmových bodů nebo jejich triangulace, jsou navrhnuty, implementovány a popsány jejich úskalí. Pro detekci bodů jsou použity detektory FAST a GFTT. Sledování bodů mezi snímky probíhá výpočtem optického toku pomocí pyramidové metody Lucas-Kanade. Ke triangulaci bodů je použit algoritmus lineární triangulace nejmenších čtverců. Výsledná vizualizace probíhá formou hloubkové mapy a interaktivního vizualizéru.cs
dc.description.abstractThis work describes a system for 3D Reconstruction of the Vehicle Neighborhood. Each part of 3D reconstruction, such as detection and tracking features or triangulation is designed and implemented, and are described their issues. For the detection of the features are used FAST and GFTT detectors. Tracking points between the images is carried out by calculating the optical flow using pyramidal Lucas-Kanade algorithm. For triangulation is used the linear least-square method. Final visualization has a form depth map and interactive visualizer.en
dc.format.extent12918568 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subject3D, rekonstrukce, vozidlo, monokulárnícs
dc.subject3D, reconstruction, vehicle, monocularen
dc.title3D rekonstrukce okolí vozidlacs
dc.title.alternative3D Reconstruction of the Vehicle Neighbourhooden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeGaura, Jancs
dc.date.accepted2014-06-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisWOR007_FEI_N2647_2612T025_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam