Show simple item record

dc.contributor.advisorFasuga, Radoslavcs
dc.contributor.authorBouška, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:09:20Z
dc.date.available2014-08-05T10:09:20Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103976
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je problematika produktových agregátorů a nekalé činnosti provozované pomocí těchto nástrojů. Hlavním cílem práce je návrh a implementace nástroje pro získávání dat z internetových obchodů, které nejsou registrovány v produktových agregátorech.V první části práce se zabývám srovnáním čtyř tuzemských agregátorů produktů, kterými jsou Heuréka.cz, Zboží.cz Google Nákupy a Srovnáváme.cz. Zaměřil jsem se na porovnání nabízených funkcí pro zákazníky i obchodníky a zdroje získávaných dat. V praktické části je provedena analýza, návrh implementace a vlastní implementace systému založená na technologiích PHP, MySQL a Java. Nástroj také obsahuje funkce pro zjištění nekalých činností v některých produktových agregátorech a funkce pro predikci vývoje ceny.cs
dc.description.abstractThe main content of this work is the issue of product′s aggregators and unfair business which are operated by these tools. The main goal of this work is design and implementation of tool for e-shop price retiveal, which aren′t registered in products aggregators. In the first part of this work I deal a comparison of four domestic product′s aggregators, which are Heuréka.cz, Zboží.cz, Google Shopping and Srovnáváme.cz. I compared functions for customers and businessman and source of the data obtained. The practical part of work contains the analysis, concept of implementation and implementation of the system using the technologies technologiích PHP, MySQL and Java. Tool also contains functions looking for unfair business in some product′s aggregators and function for prediction of development price.en
dc.format.extent3272372 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectagregátor zbožícs
dc.subjectnekalé činnosti ve srovnávačíchcs
dc.subjectparsovánícs
dc.subjectpredikce cenycs
dc.subjectXML feedcs
dc.subjectNettecs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectJavacs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectproduct aggregatoren
dc.subjectunfair activities in the comparativeen
dc.subjectparsingen
dc.subjectcost predictionen
dc.subjectXML feeden
dc.subjectNetteen
dc.subjectPHPen
dc.subjectJavaen
dc.subjectMySQLen
dc.titleNástroj pro získávání cen z prodejních portálů, sledování a modelování vývoje trhucs
dc.title.alternativeTool for Trade Portal Price Retriveal, and Market Trends Analysisen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeStoklasa, Pavelcs
dc.date.accepted2014-06-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBOU0013_FEI_B2647_2612R025_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record