Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorZaorálek, Lukášcs
dc.contributor.authorNekvapil, Jancs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:09:26Z
dc.date.available2014-08-05T10:09:26Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/103978
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractProblém s vykreslením 3D scény na obrazovku je zde od počátků počitačové grafiky a k jeho řešení vede řada cest. Jednou z nich je raytracing, který dokáže vhodně pracovat s matematicky popsanými tělesy ve scéně a přirozeně vytváří řadu optických efektů, které musí jiné techniky simulovat. Tato práce řeší základní implementaci raytracingového enginu na platformě CUDA a snaží se pomocí jednoduchých prostředků, jako je adaptivní hloubka či KD strom, dále urychlit zpracování scény.cs
dc.description.abstractFrom the beggining of computere graphics there was a struggle to render 3D scene onto monitor screen and it was solved in various ways. One of them is raytracing, which can easily draw mathematicaly described objects in scene and naturaly creates variety of optical effects that have to be simulated by other techniques. In this thesis, I present basics implementation of raytracing engine on CUDA platform and follow with simple ways to additionaly improve performance such as adaptive depth or KD tree.en
dc.format.extent4075907 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRaytracingcs
dc.subjectCUDAcs
dc.subjectKD Stromcs
dc.subjectAntialiasingcs
dc.subjectAdaptivní hloubkacs
dc.subjectAdaptivní Antialiasingcs
dc.subjectRaytracingen
dc.subjectCUDAen
dc.subjectKD Treeen
dc.subjectAntialiasingen
dc.subjectAdaptive Depthen
dc.subjectAdaptive Antialiasingen
dc.titleRaytracing na GPUcs
dc.title.alternativeRaytracing on GPUen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeDohnálek, Pavelcs
dc.date.accepted2014-06-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisNEK0014_FEI_B2647_2612R025_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam