Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKrajc, Bohumilcs
dc.contributor.authorMihula, Lukášcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:09:53Z
dc.date.available2014-08-05T10:09:53Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104001
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractGenerátory pseudonáhodných čísel mají v dnešní době uplatnění v několika různých oborech. Od použití v hracích automatech přes kryptografii až po simulaci nukleárních reakcí. Předponou pseudo odlišujeme deterministický generátor od tzv. pravého generátoru náhodných čísel, který využívá fyzikální a hardwarové metody generování. Generování pomocí pravých generátorů náhodných čísel je pomalé, drahé nebo těžko kontrolovatelné, a proto se používají generátory softwarové, tedy pseudonáhodné. V této práci popisuji několik často používaných pseudonáhodných generátorů, které následně testuji řadou statistických testů pro ověření jejich kvality.cs
dc.description.abstractThere are several different fields of study in which pseudorandom number generators are used these days. They are being deployed from slot machines over cryptography to simulations of nuclear reaction. By the prefix pseudo we differentiate deterministic generator from so called true generator of random numbers which uses physical and hardware methods of generation. Generation by true generators of random numbers is slow, expensive and hard to control, thus software generators - pseudorandom generators are used. In this work I describe several pseudorandom generators which are often used and which I test afterwards by statistical testing for checking their quality.en
dc.format.extent1564541 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectgenerátor pseudonáhodných číselcs
dc.subjectNISTcs
dc.subjectstatistické testycs
dc.subjectnáhodná veličinacs
dc.subjectnáhodný vektorcs
dc.subjectzamítací metodacs
dc.subjectmetoda inverzní transformacecs
dc.subjectrandom number generatoren
dc.subjectNISTen
dc.subjectstatistical testsen
dc.subjectrandom variableen
dc.subjectrandom vectoren
dc.subjectaccept-reject algorithmen
dc.subjectinverse transform methoden
dc.titleGenerátory pseudonáhodných číselcs
dc.title.alternativeRandom Number Generatorsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSkalný, Pavelcs
dc.date.accepted2014-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisMIH0024_FEI_B2647_1103R031_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam