Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBriš, Radimcs
dc.contributor.authorBernady, Štěpáncs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:13:12Z
dc.date.available2014-08-05T10:13:12Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104075
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato práce zpracovává medicínská data pacientů s Crohnovou nemocí poskytnutá Fakultní nemocnicí v Ostravě (FNO). Jejím hlavním cílem je vytvoření vhodného uživatelského rozhraní, s jehož pomocí je možno provádět podrobné explorační analýzy dat pacientů i analyzovat závislosti mezi vybranými veličinami a genetickými faktory.cs
dc.description.abstractThis work processes medical data of patients with Crohn's desease which are provided by University Hospital of Ostrava (UHO). The main objective of this work is to create a suitable user interface through which is going to be possible to implement detailed exploratory analysis of patient's data and to analyse dependencies between selected variables and genetic factors.en
dc.format.extent4160331 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstatistikacs
dc.subjectexplorační analýzacs
dc.subjecttestování hypotézcs
dc.subjectstatistické testycs
dc.subjectanalýza závislostics
dc.subjectPythoncs
dc.subjectstatisticsen
dc.subjectexploratory analysisen
dc.subjecthypothesis testingen
dc.subjectstatistical testsen
dc.subjectdependency analysisen
dc.subjectPythonen
dc.titleStatistická analýza pacientů s Crohnovou nemocícs
dc.title.alternativeStatistical analysis of patients with Crohn deseaseen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeJahoda, Pavelcs
dc.date.accepted2014-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBER0086_FEI_B2647_1103R031_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam