Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJahoda, Pavelcs
dc.contributor.authorStraková, Erikacs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:19:30Z
dc.date.available2014-08-05T10:19:30Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104270
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTáto práca popisuje najznámejšie testy prvočíselnosti. Prvé dve kapitoly sú venované základným pojmom, definíciám a dôkazom. Tretia kapitola popisuje Fermatovu-Eulerovu vetu, ktorá sa neskôr využíva pri odvodení Fermatovho a Miller-Rabinovho testu. Zvyšné kapitoly sú venované pravdepodobnostným a deterministickým testom prvočíselnosti, a to konkrétne ich teoretickému základu, odvodeniu a popisu. Tieto kapitoly obsahujú aj algoritmus naimplementovaný v Matlabe aj v Maple.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the most famous primality tests. The first two chapters are about basic terms, definitions and proofs. The third chapter describes Fermat-Euler theorem, which was later used in the derivation of Fermat and Miller-Rabin primality test. The other chapters are about probabilistic and deterministic primality tests, specifically about their theoretical basis, derivation and description. These chapters also contain algorithm, which is deployed in Matlab and Maple.en
dc.format.extent3494557 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEratosthenovo sitocs
dc.subjectFermatov test prvočíselnostics
dc.subjectMiller-Rabinov test prvočíselnostics
dc.subjectAKS deterministický test prvočíselnostics
dc.subjectSieve of Eratosthenesen
dc.subjectFermat primality testen
dc.subjectMiller-Rabin primality testen
dc.subjectAKS deterministic primality testen
dc.titleTestování prvočíselnostics
dc.title.alternativePrimality testingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVodstrčil, Petrcs
dc.date.accepted2014-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSTR0159_FEI_B2647_1103R031_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam