Show simple item record

dc.contributor.advisorVykydal, Davidcs
dc.contributor.authorZdvořáková, Lenkacs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:20:22Z
dc.date.available2014-08-05T10:20:22Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104316
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu možných vad odlitku z tvárné litiny a vyhodnocení jejich rizika ve společnosti Slévárna Dolní Benešov, s.r.o. Teoretická část pojednává o problematice plánování jakosti a vypracování metody FMEA produktu a FMEA procesu. Dále vysvětluje základní pojmy ve slévárenství. Praktická část se zabývá analýzou výrobního procesu vzorkových odlitků od technické přípravy výroby až po provádění kontroly jakosti vyrobených vzorkových odlitků. Opatření navržená metodou FMEA byla aplikována do výrobního procesu a v závěru diplomové práce je účinnost jednotlivých opatření vyhodnocena.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the analysis of potential defects in ductile iron castings and the assessment of their risk at the company Slévárna Dolní Benešov, s.r.o. The theoretical part deals with the issue of quality planning and the elaboration of the Design FMEA and the Process FMEA. This part also includes basic information relevant to the foundry industry. The practical part describes the analysis of the production process of sample castings, starting with the production engineering up to and including quality control methods for manufactured sample castings. Recommendations suggested in FMEA were applied to the production process and the effects of the particular recommendations are assessed in the conclusions.en
dc.format.extent14765088 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectplánování jakostics
dc.subjectFMEAcs
dc.subjectodlitekcs
dc.subjectslévánícs
dc.subjectvadacs
dc.subjecttvárná litinacs
dc.subjectquality planningen
dc.subjectFMEAen
dc.subjectcasten
dc.subjectcastingen
dc.subjectdefectsen
dc.subjectductile ironen
dc.titleAnalýza možných vad odlitku z tvárné litiny a vyhodnocení jejich rizika.cs
dc.title.alternativeAnalysis of Potential Defects in Ductile Iron Casting and Assessment of their Risk.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeForman, Petrcs
dc.date.accepted2014-05-27cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostics
dc.contributor.consultantFeldmann, Davidcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPOS0009_FMMI_N3922_3902T041_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record