Show simple item record

dc.contributor.advisorSzurman, Ivocs
dc.contributor.authorLupinski, Danielcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:21:39Z
dc.date.available2014-08-05T10:21:39Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104407
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá mikrostrukturní charakteristikou vybraných biokompatibilních slitin na bázi TiNi, které byly připraveny odstředivým litím a rotačním kováním. Práce se zaměřuje na obecnou problematiku materiálu s paměťovým jevem, mezi které patří pseudoelasticita, jednocestný jev a dvoucestný jev. Dále je v diplomové práci popsána problematika korozní odolnosti, biokompatibility a procesy přípravy slitin na bázi Ni-Ti. V práci jsou detailně popsány jednotlivé procesy přípravy materiálu. V závěru práce jsou mimo jiné uvedeny možnosti aplikace slitin na bázi Ni-Ti, které v současnosti nachází své uplatnění v oblasti letectví, kosmonautiky, medicíny, ale i v oblasti automobilového průmyslu a vojenského průmyslu. Převážná část závěru je věnována vyhodnocením dílčích výsledků z experimentální části práce.cs
dc.description.abstractThesis is focused on a microstructural characteristics of selected biocompatible TiNi based alloys produced by centrifugal casting and swaging. It is focused on a general description of memory effect materials. It describes pseudoelasticity, one and two way shape memory effects. There is also a description of corrosion resistance, biocompatibility and processes of Ni-Ti based alloys. Thesis also deals with detailed description of manufacturing process. Conclusion contains possibilities of application Ni-Ti based alloys, that are currently used in aviation, cosmonautics, medicine, automotive industry and military industry. Most of the conclusion is devoted to evaluation of experimental work partial results.en
dc.format.extent8619501 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSlitiny s tvarovou pamětí, NiTi slitiny, nitinol, titan, nikl, SMA, TWSMA, superelasticita, biokompatibilita, Ni-Ti-X, VIM, VAR, EBM, plasmacs
dc.subjectShape memory alloyes, NiTi alloys, nitinol, titanium, nickel, SMA, TWSMA, superelasticity, biocompatibility, Ni-Ti-X, VIM, VAR, EBM, plasmaen
dc.titleMikrostrukturní charakteristiky vybraných biokompatibilních slitin na bázi TiNi připravených odstředivým litím a rotačním kováním.cs
dc.title.alternativeMicrostructural characteristics of selected biocompatible TiNi based alloys produced by centrifugal casting and swaging.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeČegan, Tomášcs
dc.date.accepted2014-05-27cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department637 - Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklacecs
dc.thesis.degree-programMateriálové inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchNeželezné kovy a speciální slitinycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisLUP0009_FMMI_N3923_3911T029_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record