Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorGryc, Karelcs
dc.contributor.authorPavlík, Ladislavcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:22:18Z
dc.date.available2014-08-05T10:22:18Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104457
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá příčinami vzniku vad u plynule odlévaných kruhových sochorů. V první části je uvedena charakteristika plynulého odlévání oceli, odlévání kruhových sochorů na radiálním zařízení plynulého odlévání oceli (ZPO) a dále pak kritické parametry vedoucí ke vzniku vad při odlévání kruhových sochorů. Druhá část je věnována analýze soudobých poznatků z oblasti optimalizace procesu plynulého odlévání kruhových sochorů, především z pohledu minimalizace vzniku vad. V třetí závěrečné části se uvádí shrnutí literárních poznatků a případná doporučení.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the causes of defects in continuously cast round billets. In the first part, the characteristics of continuous casting, casting of round billets at radial continuous casting machines and then critical parameters leading to the formation of defects in the casting round billet were done. The second part is devoted to the analysis of contemporary knowledge of the optimization process of continuous casting of round billets, especially in terms of minimization of defects formation. The third final section summarizes literature findings and any recommendations.en
dc.format.extent3998715 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectocel, vady, trhliny, plynulé lití, radiální ZPO, krystalizátorcs
dc.subjectsteel, radial continous casting, defects, cracks, crystallizeren
dc.titlePříčiny vzniku vad u plynule odlévaných kruhových sochorůcs
dc.title.alternativeCauses of the Defects Origin in Continuously Cast Round Billetsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeCibulka, Jiřícs
dc.date.accepted2013-09-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgie a slévárenstvícs
dc.contributor.consultantVálek, Ladislavcs
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie výroby kovůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPAV635_FMMI_B2109_2109R035_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam