Show simple item record

dc.contributor.advisorLampa, Martincs
dc.contributor.authorKovařík, Tomášcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:22:38Z
dc.date.available2014-08-05T10:22:38Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104482
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractBakalářská práce, která se nazývá Ekonomika systému nakládání s radioaktivními odpady v České republice, je zaměřena na ekonomické aspekty systému nakládání s radioaktivními odpady. První část obsahuje rozbor literárních pramenů zabývajících se náklady a jejich klasifikací. Druhá část je zaměřena na technické aspekty systému nakládání s radioaktivními odpady v ČR. Třetí část shrnuje informace týkající se ekonomiky systému nakládání s radioaktivními odpady. V poslední části autor konstatuje nekonzistenci v současném systému plateb odvodů na jaderný účet a navrhuje varianty změn a detailní analýzy, které chce provést ve své diplomové práci.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis titled Economy of the Radioactive Waste Management System in the Czech republic is focused on economical aspects of the radioactive waste management system. Its first part contains analysis of literature sources in the field of expenditures (costs) and their classification. The second part is focused on the technical aspects of the radioactive waste management system in the Czech republic. The third part summarizes information about economical aspects of the system. In the last part, the author explains his findings of inconsistence in payments of radioactive waste producers on the Nuclear Account of the Czech Republic and proposes variable changes to make corrections in the system. These analysis will need detailed analysis that the author wants to perform in his master's thesis.en
dc.format45 l. : il.cs
dc.format.extent3678111 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectradioaktivní odpadycs
dc.subjectinstitucionální radioaktivní odpadycs
dc.subjectjaderný účetcs
dc.subjectodvodycs
dc.subjectúložištěcs
dc.subjectexpendituresen
dc.subjectradioactive wasteen
dc.subjectinstitutional radioactive wasteen
dc.subjectnuclear account, paymentsen
dc.subjectcontributionsen
dc.subjectdisposalen
dc.subjectrepositoryen
dc.titleEkonomika systému nakládání s radioaktivními odpady v České republicecs
dc.title.alternativeEconomy of Radioactive Waste Management System in the Czech Republicen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201401833cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTrtílek, Radekcs
dc.date.accepted2014-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKOV347_FMMI_B3922_6208R123_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record