Show simple item record

dc.contributor.advisorSocha, Ladislavcs
dc.contributor.authorFeyzikov, Alexandercs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:23:39Z
dc.date.available2014-08-05T10:23:39Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104561
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na literární rozbor vlivů parametrů elektrostruskového přetavování na čistotu a strukturu oceli. Tato práce je rozdělená na dvě části. V úvodní časti je popsán základní princip elektrostruskového přetavování (dále jen ESP), konstrukce, rozdělení typu ESP, základní typy používaných strusek při tavbě v ESP a vliv jednotlivých technologií vedení taveb v ESP a na čistotu oceli. Druhá navazující kapitola se zabývá teoretickým rozborem provozních zkušeností zaměřených na parametry ovlivňující čistotu antikorozní oceli.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on literary analysis of the effects of electroslag remelting parameters the purity and structure of the steel. This work is divided into two parts. The introductory section describes the basic principle of electroslag remelting (hereinafter referred to as ESP), construction, distribution type ESP, basic types of slags used in smelting in ESP and the impact of various technologies of heat control in ESP at cleanness of steel. The second follow-up chapter deals with the theoretical analysis of operating experience focused on parameters affecting the purity of stainless steel.en
dc.format.extent6933206 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectelektrostruskové přetavování, čistota oceli, vměstky, ocel, struskacs
dc.subjectelectroslag remelting, steel cleanness, inclusions, steel, slagen
dc.titleParametry ovlivňující čistotu oceli při elektrostruskovém přetavovánícs
dc.title.alternativeParameters Affecting Steel Cleanness During Electroslag Remeltingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGryc, Karelcs
dc.date.accepted2014-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgie a slévárenstvícs
dc.contributor.consultantKurka, Vladislavcs
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie výroby kovůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisFEY004_FMMI_B2109_2109R035_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record