Show simple item record

dc.contributor.advisorGryc, Karelcs
dc.contributor.authorSviželová, Janacs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:24:08Z
dc.date.available2014-08-05T10:24:08Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104600
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na „Hodnocení vybraných parametrů plynulého odlévání kruhových předlitků“. Teoretická část se zabývá problematikou plynulého odlévání kruhových předlitků. Tématika je rozdělena na tři kapitoly, které jsou zaměřeny na charakteristiku plynulého odlévání, analýzu a shrnutí literárních poznatků při odlévání kruhových předlitků. Praktická část je zaměřena na analýzu výrobních a kvalitativních dat při výrobě kruhových sochorů průměru 130 mm. V této části je popsána technologie výroby sochorů, tvorba datového souboru. Dále je provedeno hodnocení dat poskytnutých společností ArcelorMittal Ostrava a.s. V závěru jsou uvedeny poznatky zjištěné při analýze dat.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the topic „Evaluation of Selected Parameters of Continuous Casting of Round Billets“. The theoretical part is focused on issue of continuous casting of round billets. Theme is divided into three chapters, which are aimed to characteristic of continuous casting, analysis and conclusions of literary knowledge during the continuous casting of round billets. The practical part devoted to analysis of production and quality parameters during production of round billets with diameter 130 mm. In this part a technology of billets casting and creating of data file is described. Next the data provided by ArcelorMittal Ostrava a.s are described.en
dc.format.extent4669285 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOcelcs
dc.subjectplynulé odlévánícs
dc.subjectkruhové sochorycs
dc.subjectvady předlitkůcs
dc.subjectlicí rychlostcs
dc.subjectSteelen
dc.subjectcontinuous castingen
dc.subjectround billetsen
dc.subjectdefects in round billetsen
dc.subjectcasting speeden
dc.titleHodnocení vybraných parametrů plynulého odlévání kruhových předlitkůcs
dc.title.alternativeEvaluation of Selected Parameters of Continuous Casting of Round Billetsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeTvardek, Petrcs
dc.date.accepted2014-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department618 - Katedra metalurgie a slévárenstvícs
dc.contributor.consultantVálek, Ladislavcs
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchTechnologie výroby kovůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisSVI0019_FMMI_B2109_2109R035_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record