Show simple item record

dc.contributor.advisorBova, Miroslavcs
dc.contributor.authorSlawik, Marekcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:25:14Z
dc.date.available2014-08-05T10:25:14Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104677
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem hydraulického pohonu lisu automobilových chladičů. V úvodu je popsána historie a vývoj automobilových chladičů. Dále jsou zmapovány typy chladičů jejích výroba a možnost výroby na lisech. V další kapitole jsou uvedeny požadavky pro hydraulický lis. Na základě požadavků je vybráno jedno ze čtyř řešení, pro které jsou provedeny výpočty pro dílčí části hydraulického pohonu lisu. Dále jsou vyspecifikovány jednotlivé prvky hydraulického obvodu. Výrobní dokumentaci doplňuje zpracovaný 3D model hydraulického agregátu. Další kapitola se zabývá návodem na obsluhu a údržbu navrženého hydraulického zařízení. V závěru práce je pro toto zařízení vypracováno hodnocení rizik.cs
dc.description.abstractMaster thesis deals with hydraulic press of car coolers. In the introduction is described history and development of car coolers. Then are charted types of coolers, their production and possibilities of production on hydraulic press. In the next chapter are shown requirements for hydraulic press. Based on the requirements is selected one of the four solutions, for which are performed calculations for parts of hydraulic drive of press. Then are specified individual elements of hydraulic press drive. 3D model of the hydraulic circuit complete the product documentation. Next chapter deals with instructions for use and maintenance of the proposed hydraulic equipment. At the end of the thesis is carried out risk assessments for proposed equipment.en
dc.format.extent3863815 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectHydraulický liscs
dc.subjectAutomobilový chladičcs
dc.subjectHydraulický agregátcs
dc.subjectHodnocení rizikcs
dc.subjectHydraulic Pressen
dc.subjectCar Coolersen
dc.subjectHydraulic aggregateen
dc.subjectEvaluate of risken
dc.titleHydraulický lis automobilových chladičůcs
dc.title.alternativeHydraulic Press of Car Coolersen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeIzák, Jakubcs
dc.date.accepted2014-06-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSLA437_FS_N2301_3909T001_16_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record