Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBrychta, Josefcs
dc.contributor.authorČepicová, Luciecs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:27:24Z
dc.date.available2014-08-05T10:27:24Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/104806
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možnostmi, jak zproduktivnit soustružení malých dílů v sériové výrobě. V úvodní části je teoreticky popsána samotná technologie soustružení. Dále jsou uvedeny možnosti, které vedou k vyšší produktivitě práce v této oblasti. Cílem experimentální části diplomové práce porovnání strojních časů výroby dílu Zapfen a Polkern na jednovřetenovém soustružnickém automatu a na soustružnickém automatu šestivřetenovém. Dále se práce zabývá tvorbou třísky během obrábění obou dílů.cs
dc.description.abstractThis thesis concerns the possibilities, how to improve production of turned small parts in series production. The start describes the theory of only turning. Further, will be mentioned other possibilities which will lead to an increased productivity in this field. The aim of the practical part is to compare the machining times for the produciton of Zapfen and Polkern parts on a single – spindle and six – spindle turning automat.en
dc.format.extent7422249 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectzproduktivněnícs
dc.subjectsériová výrobacs
dc.subjectsoustruhcs
dc.subjectturningen
dc.subjectrationalizationen
dc.subjectserial productionen
dc.subjectlatheen
dc.titleZproduktivnění soustružení v sériové výroběcs
dc.title.alternativeTurning Rationalization in Serial Productionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTempír, Jaroslavcs
dc.date.accepted2014-06-10cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění a montážecs
dc.contributor.consultantTempir, Jaroslavcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisCEP0005_FS_N2301_2303T002_20_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam