Show simple item record

dc.contributor.advisorZlámal, Tomášcs
dc.contributor.authorKalabis, Jiřícs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:31:02Z
dc.date.available2014-08-05T10:31:02Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105009
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na přípravu ploch a jejich povrchů před procesem lapování. Úvod této práce se věnuje analýze současného stavu procesu lapování. Teoretická část práce se zabývá pojmem integrita povrchu a popisuje jednotlivé složky integrity povrchu. V první části práce je proveden teoretický rozbor procesu lapování. Jsou zde uvedeny a popsány metody lapování, stroje, nástroje a prostředky pro lapování. Experimentální část je zaměřena na přípravu ploch před procesem lapování a proces lapování, který je aplikován na zadanou součást.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on preparation surfaces and surfaces before lapping process. Introduction of this thesis is the analysis of the current state of the lapping process. The theoretical part deals with the concept of surface integrity and describes the individual components of surface integrity. The first part is a theoretical analysis of the lapping process. They are listed here and described lapping methods, machines, tools and resources for lapping. The experimental part is focused on preparing surfaces before the process of lapping and lapping process, which is applied to a given component.en
dc.format.extent2213197 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPříprava plochcs
dc.subjectintegrita povrchucs
dc.subjectteorie lapovánícs
dc.subjectproces lapování.cs
dc.subjectPreparing surfacesen
dc.subjectsurfaces integrityen
dc.subjectlapping theoryen
dc.subjectlapping process.en
dc.titlePříprava ploch a jejich povrchů pro proces lapovánícs
dc.title.alternativePreparation of Areas and the Surfaces of the Lapping Processen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeDaněk, Svatoplukcs
dc.date.accepted2014-06-09cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění a montážecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKAL0086_FS_B2341_2303R002_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record