Show simple item record

dc.contributor.advisorBojko, Mariancs
dc.contributor.authorLazorišák, Lukášcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:31:23Z
dc.date.available2014-08-05T10:31:23Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105029
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá měřením ztrát na T-kusu při změnách směru proudění na vodní trati. V úvodu jsou definovány druhy ztrát, jejich vznik, výpočet a způsoby měření tlaku a objemového průtoku. Pro realizaci měření byly navrženy experimentální měřící tratě, na kterých byly měřeny objemové průtoky a tlakové výšky. Hodnoty objemových průtoků a tlakových výšek byly nezbytnou součástí k výpočtům ztrátových součinitelů. Veškeré hodnoty byly zapsány do tabulek a vyneseny do grafů pro porovnání. V závěru je uvedeno shrnutí bakalářské práce a porovnání měření.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the measuring of the T-piece during changes in the flow direction on the water line. In the introduction the types of losses, their calculation and creation are defined, further more the ways of pressure and volume flow measuring are stated. Experimental measuring lines, where the volume flow and pressure hights were measured, had been designed for the purpose of implementation of measurements. The values of the volume flows and of pressure hights were an essential part of the calculation of the loss values. All values were put in tables and plotted on graphs for comparison. In the conclusion there is a summary of the thesis and measurement comparison.en
dc.format.extent3323159 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectT-kuscs
dc.subjectSací tvarovkacs
dc.subjectZtrátový součinitelcs
dc.subjectObjemový průtokcs
dc.subjectHydrostatický tlakcs
dc.subjectExperimentální měřící traťcs
dc.subjectT-pieceen
dc.subjectSuction shaped pieceen
dc.subjectLoss coefficienten
dc.subjectVolume flowen
dc.subjectHydrostatic pressureen
dc.subjectExperimental measurement lineen
dc.titleMěření ztrát na T-kusu při změnách směru proudění na vodní tratics
dc.title.alternativeMeasuring Losses of T-piece During Changes in Direction of Flow on Water Lineen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKozubková, Miladacs
dc.date.accepted2014-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchHydraulické a pneumatické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisLAZ0018_FS_B2341_2302R007_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record