Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMelecký, Jaroslavcs
dc.contributor.authorMádr, Tomášcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:32:03Z
dc.date.available2014-08-05T10:32:03Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105071
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh mechanického budiče kmitů pro dopravu asfaltového recyklátu na vodorovný vibrační podavač. V úvodní části je provedeno základní rozdělení vibrační dopravy s popisem pohonů pro dopravu. Následují technologické výpočty, které určí postupovou rychlost zrna pro návrh excentrického závaží. Dále je zde popsána problematika excentrického závaží při úhlu natočení a popisem dosažených výsledků. Na základě návrhu excentrického závaží je vytvořena průběžná hřídel elektromotoru. Součásti práce je sestavný výkres a zhodnocení dosažených výsledků závěrem.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the design of Mechanical Vibration Exciter for transport of the recycled asphalt to the horizontal vibrating feeder. The introduction contains the basic division of vibrating transport with the description of transport drives. Technological calculations, which determine the progress rate of grain for the design of the eccentric weights, ensue. The next part describes the issues of the eccentric weights at the angle of rotation, followed by the description of the results achieved. Based on the concept of eccentric weights, a continuous motor shaft is created. A design forms a part of the thesis and the evaluation of achieved results makes up the conclusion.en
dc.format.extent2042010 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvibračnícs
dc.subjectbudičcs
dc.subjectpodavačcs
dc.subjectfeederen
dc.subjectvibrationen
dc.subjectexciteren
dc.titleKonstrukční návrh mechanického budiče kmitůcs
dc.title.alternativeDesign of Mechanical Vibration Exciteren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBureš, Stanislavcs
dc.date.accepted2014-06-12cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce strojů a zařízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisMAD0021_FS_B2341_2302R010_21_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam