Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSvoboda, Karelcs
dc.contributor.authorJanků, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:34:39Z
dc.date.available2014-08-05T10:34:39Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105244
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou charakterizace radioaktivních odpadů především pomocí metod nedestruktivní radiační charakterizace. Představuje v současnosti užívané techniky a metodické postupy charakterizace radioaktivních odpadů a poukazuje na potřebu důkladné charakterizace těchto materiálů pro zajištění efektivní radiační ochrany obyvatelstva a životního prostředí. Součást práce tvoří zpracování modelového řešení radiační charakterizace pevných radioaktivních odpadů, které na konkrétním příkladu interpretuje možný způsob kompozice jednotlivých kroků radiační charakterizace z hlediska právních a normativních požadavků.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the characterization of radioactive waste mainly using non-destructive methods of radiological characterization. Represents the currently used techniques and methodologies characterization of radioactive waste and points out the need for a thorough characterization of these materials to ensure effective radiation protection of the population and the environment. Work forms part of the model solution radiological characterization of solid radioactive waste to a concrete example of a possible way to interpret the composition of the individual steps of radiological characterization in terms of legal and regulatory requirements.en
dc.format65, [13] l. : il.cs
dc.format.extent4196323 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectradioaktivní odpad, ionizující záření, radiační ochrana, charakterizace a likvidace radioaktivních odpadů, uvolňování odpadů do životního prostředícs
dc.subjectradioactive waste, ionizing radiation, radiation protection, characterization and disposal of radioactive waste, the release of waste into the environmenten
dc.titleNedestruktivní charakterizace radioaktivních odpadůcs
dc.title.alternativeNon-destructive characterization of radioactive wasteen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201400673cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTrtílek, Radekcs
dc.date.accepted2014-06-03cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.contributor.consultantBarčová, Karlacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisJAW116_FBI_N3908_3908T005_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam