Show simple item record

dc.contributor.advisorThomitzek, Adamcs
dc.contributor.authorJanů, Václavcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:36:13Z
dc.date.available2014-08-05T10:36:13Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105352
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractPráce se zabývá zvýrazněním zásahové techniky na pozemní komunikaci. Jsou popsány jevy jako fluorescence, retroreflexe a jejich účinné využití ke zvýšení viditelnosti zásahových vozidel. Dále jsou popsány formy přechodného dopravního značení a jejich využití pro včasné vyrozumění řidičů. Je zde také popsán také současný stav zvýrazňování a ustavování techniky na místě události a v závěru návrh na jeho zlepšení.cs
dc.description.abstractThesis describes how to make rescue vehicles more visibly. Issues like fluorescence and retroreflection and their usefull usage in visibitlity and consicuity are described. Further are described forms of temporary traffic markings and their usage to warn oncoming drivers. Present forms of vehicle markings and engaging are described as well. In the end is given performed solution.en
dc.format50 l. : il.cs
dc.format.extent5641945 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfluorescencecs
dc.subjectretroreflexecs
dc.subjectpřenosné dopravní značenícs
dc.subjectchevroncs
dc.subjectbattenburgcs
dc.subjectfluorescenceen
dc.subjectretroreflectionen
dc.subjecttemporary traffic markingen
dc.subjectchevronen
dc.subjectbattenburgen
dc.titleZvýraznění při zásazích na silničních komunikacíchcs
dc.title.alternativeMaking Vehicles Engaged in On-Road Interventions more Conspicuousen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201401655cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTrčka, Martincs
dc.date.accepted2014-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisJAN750_FBI_B3908_3908R006_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record