Show simple item record

dc.contributor.advisorSchneiderová, Martinacs
dc.contributor.authorBaláž, Pavelcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:37:16Z
dc.date.available2014-08-05T10:37:16Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105436
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractBakalářská práce zkoumá příčiny a následky stresové reakce profesionálních hasičů při vyhlášení poplachu. Zabývá se také problematikou stresu, adaptací na stres a popisuje hlavní stresory, které mohou na hasiče působit. V bakalářské práci jsou popsány i nejčastější projevy stresu a základní techniky a antistresové aktivity pro účinné zvládání stresu. Tato bakalářská práce se také věnuje požadavkům, které jsou kladeny na hasiče při přijímacím řízení, i požadavkům, týkajících se výkonu služby. Zaměřuje se i na odbornou přípravu, na psychickou způsobilost hasiče a na způsoby vyhlášení poplachu jednotce. Příčiny a následky stresové reakce hasičů při vyhlášení poplachu pak byly zkoumány výzkumem formou dotazníku.cs
dc.description.abstractThe bachelor`s thesis investigates the causes and consequences of the stress reaction of professional firefighters during the alert publication. It is also dealing with the issue of stress, stress adaptation and describes the main stressors that can act on the firefighters. The most common symptoms of stress and basic techniques and anti-stress activities for effective stress control are described in the bachelor`s thesis. This bachelor`s thesis is also dealing with the requests that are placed on the firefighters during admissions and the requests relating to the service performance. It is also focused on training, psychic ability of the firefighter and on the ways of alert publication to unit. The causes and consequences of the stress reaction of firefighters during the alert publication were then investigated with the help of the questionnaire.en
dc.format74, [12] l. : il.cs
dc.format.extent1454154 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectstrescs
dc.subjectadaptacecs
dc.subjecthasičcs
dc.subjectpoplachcs
dc.subjectzpůsobilostcs
dc.subjectstressen
dc.subjectadaptationen
dc.subjectfirefighter, alerten
dc.subjectabilityen
dc.titleZpůsoby vyhlášení poplachu a stresová reakce hasičů při vyhlášení poplachucs
dc.title.alternativeWays of Raising the Alarm and Stress Reaction of Firefighters to the First Alarmen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201401651cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeZeman, Radekcs
dc.date.accepted2014-05-29cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.contributor.consultantKvarčák, Milošcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisBAL0030_FBI_B3908_3908R006_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record