Show simple item record

dc.contributor.advisorThomitzek, Adamcs
dc.contributor.authorSokol, Josefcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:37:19Z
dc.date.available2014-08-05T10:37:19Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105441
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje a rozebírá legislativu požadavků kladených na dopravní automobily a jednotky požární ochrany ve vztahu k požárnímu poplachovému plánu. Největší důraz je věnován zkoumání statistických dat čerpaných ze statistik sledovaných mimořádných událostí. Jejich výsledkem bylo využívání dopravních automobilů jednotkami požární ochrany pro zásahovou činnost. Dále práce zpracovává a hodnotí průzkum o aktuálním stavu dopravních automobilů dle legislativy o technických parametrech a vybavení. Závěr práce hodnotí aktuální stavy dopravních automobilů s ohledem na obměnu těchto zásahových vozidel.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the legislative requirements for transport vehicles and fire protection units relating to the fire alarm system. The great emphasis is put on statistical data researches which are gained from emergency incidents statistics. It resulted in use of transport vehicles by fire protection units in case of emergency. Furthermore the thesis compiles and evaluates research about actual condition of transport vehicles from the point of legislation about technical parameters and equipment. The conclusion evaluates the actual condition of transport vehicles with regard to the replacement of the emergency vehicles.en
dc.format37 l. : il.cs
dc.format.extent2405962 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/octetstreamcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpožární automobil, dopravní automobil, jednotka požární ochrany, mimořádná událost, legislativa, obnovacs
dc.subjectfire vehicle, transport vehicle, fire protection unit, emergency incident, legislation, replacementen
dc.titleHodnocení způsobu využití techniky jednotek SDH obcícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Way of Using Fire Appliances of Municipal Volunteer Fire Brigadesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201401726cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKvarčák, Milošcs
dc.date.accepted2014-05-28cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSOK049_FBI_B3908_3908R006_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record