Show simple item record

dc.contributor.advisorLokaj, Antoníncs
dc.contributor.authorHamrus, Tomášcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:43:24Z
dc.date.available2014-08-05T10:43:24Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105599
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractPráce se zabývala konstrukcí těžkého dřevěného skeletu zahradního domku s kotcem pro psa z materiálů na bázi dřeva. Nejprve byla zpracována krátká rešerše zahradních domků, které jsou uvedeny na trhu. Rozměry konstrukce byly dány požadavky investora na skladování zahradního nářadí a nábytku a potřebami psa na životní prostor. Na základě těchto informací byly navrženy tři varianty řešení, z nichž dvě obsahují sedlovou střechu a jedna varianta střechu valbovou. Pro zvolenou variantu byl zpracován návrh a posudek rozhodujících nosných prvků a spojů, včetně ztužení a kotvení. Navržena byla také plechová krytina Deccorey firmy Ruuki. Posudek byl proveden podle platných norem ČSN EN.cs
dc.description.abstractBachelor’s thesis dealt with heavy timber frame construction of garden summerhouse with dog kennel made of wooden-based materials. At first the short research of garden summerhouses, which are marketed, was compiled. Dimensions of the structure for storage of tool, garden furniture and dog’s needs for living space were determined by the requirements of the investor. Based on this information were three possible solutions designed. Two of them contain of gabled roof and the last contains of hipped roof. The selected option was designed and the critical elements, joins, bracing and anchoring were reviewed. The metal roofing Deccorey from Ruuki company was designed too. The review was executed according to current applicable standards ČSN EN.en
dc.format.extent3041112 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectScia Engineercs
dc.subjectrostlé dřevocs
dc.subjectlepené lamelové dřevocs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectposudekcs
dc.subjectzatěžovací plochycs
dc.subjectkrokevcs
dc.subjectnárožní krokevcs
dc.subjectstropní nosníkcs
dc.subjectvaznicecs
dc.subjectprůvlakcs
dc.subjectpozednicecs
dc.subjectsloupekcs
dc.subjectvertikální ztužidlocs
dc.subjecttesařské spojecs
dc.subjectScia Engineeren
dc.subjectsolid wooden
dc.subjectglued laminated timberen
dc.subjectdesignen
dc.subjectreviewen
dc.subjectthe loading areaen
dc.subjectrafteren
dc.subjectcorner raftersen
dc.subjectceiling beamsen
dc.subjectpurlinsen
dc.subjectgirderen
dc.subjectwall plateen
dc.subjectcolumnen
dc.subjectvertical bracingen
dc.subjectcarpentry jointsen
dc.titleZahradní domek z materiálů na bázi dřevacs
dc.title.alternativeGarden summerhouse made of wooden-based materialsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2014-05-27cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department221 - Katedra konstrukcícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisHAM0018_FAST_B3607_3607R037_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record