Show simple item record

dc.contributor.advisorPeterková, Jindracs
dc.contributor.authorMalíková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2014-11-06T07:38:59Z
dc.date.available2014-11-06T07:38:59Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105819
dc.descriptionImport 06/11/2014cs
dc.description.abstractTéma diplomové práce je Zhodnocení konkurenceschopnosti strojírenského podniku. Cílem diplomové práce je zhodnocení konkurenceschopnosti strojírenského podniku pomocí vybraných metod, nalezení nových cest ke zvýšení konkurenceschopnosti, odhalení slabých míst, která by mohla vést negativnímu vývoji podniku. První teoreticko-metodologická část zahrnuje základní pojmy konkurence a konkurenceschopnosti, přístupy a také vybrané metody, které budou aplikovány na vybraný subjekt. V aplikační části je nejprve představen podnik XYZ včetně jeho portfolia činností. Dále jsou specifikovány metody a analýzy, které byly využity pro analýzu konkurenceschopnosti konkrétního podniku. Na základě použitých metod a analýz je učiněno shrnutí a doporučení, ke zlepšení schopnosti konkurovat a odolávat ostatním firmám na trhu.cs
dc.description.abstractThe topic of the thesis is Evaluation of the Competitiveness of the Engineering Company. The aim of this work evaluation of the Competitiveness of the Engineering Company using selected methods, finding new ways to increase competitiveness, detection of vulnerabilities that could result in negative development company. First, the theoretical-methodological section covers the basic concepts of competition and competitiveness, approaches and some methods that will be applied to the selected entity. The application part is first introduced XYZ company, including its portfolio of activities. Furthermore, the specified methods and analyzes that were used for the analysis of the competitiveness of a particular enterprise. On the basis of the methods and analyzes made a summary and recommendations to improve the ability to compete and withstand other companies in the market.en
dc.format.extent2839798 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKonkurencecs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectmodel IDINMOSUcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectPollakův model životaschopnostics
dc.subjectCompetitionen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPEST analysisen
dc.subjectmodel IDINMOSUen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectPollak´s model of vitalityen
dc.titleZhodnocení konkurenceschopnosti strojírenského podnikucs
dc.title.alternativeEvaluation of the Competitiveness of the Engineering Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeThomasová, Gabrielacs
dc.date.accepted2014-05-27cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisMAL0037_EKF_N6208_6208T020_00_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record