Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHumlová, Vlastacs
dc.contributor.authorPavlíková, Karolinacs
dc.date.accessioned2014-11-06T07:39:54Z
dc.date.available2014-11-06T07:39:54Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105911
dc.descriptionImport 06/11/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zhodnocení konkurenceschopnosti strojírenského závodu pomocí metody Balanced Scorecard (BSC). První část představuje teoretická východiska pro aplikační část, obsahující základní pojmy týkající se konkurence a konkurenceschopnosti firmy včetně přístupů k měření výkonnosti. Dále se v ní blíže specifikuje metoda BSC. Druhá část aplikační, je sestavena na základě poznatků z teoretické části. Popis strojírenského závodu, ve kterém je zjišťována konkurenceschopnost pomocí BSC. Pro definování strategie závodu je vytvořena strategická analýza, vnějšího i vnitřního prostředí závodu. Dále jsou zde analyzovány jednotlivé perspektivy BSC – finanční, zákaznická, procesní a zaměstnanecká. Poslední část je shrnutím strategických cílů a konkurenceschopnosti firmy, a také následným návrhem cílových hodnot, kterých by firma měla dosáhnout. Výsledkem je návrh zlepšení pro lepší konkurenceschopnost závodu do budoucna.cs
dc.description.abstractThe Thesis is focused on evaluation of the competitiveness of the engineering company using the Balanced Scorecard (BSC). The first section presents the theoretical basis for the application part, containing basic concepts related to competition and competitiveness of the company, including approaches to performance measurement. Further it clarifies BSC method. The second application part is compiled on the conclusion of the theoretical part. Description of the engineering company which competitiveness is determined by using the BSC. To define strategy of the company was created strategic analysis of external and internal environment of the company. There are also analyzed the different BSC perspectives - financial, customer, process and employee. The last section is a summary of the strategic objectives and company competitiveness and subsequently recommended target values, which the company should achieve. The result is a proposal to improve the competitiveness of the company for a better future.en
dc.format.extent2373261 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBalanced Scorecardcs
dc.subjectkonkurenceschopnost podnikucs
dc.subjectvýkonnost podnikucs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectstrategické cílecs
dc.subjectfinanční perspektivacs
dc.subjectzákaznická perspektivacs
dc.subjectperspektiva vnitropodnikových procesůcs
dc.subjectperspektiva učení se a růstucs
dc.subjectBalanced Scorecarden
dc.subjectcompetitiveness of the companyen
dc.subjectbusiness performanceen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectstrategic objectivesen
dc.subjectfinancial perspectiveen
dc.subjectcustomer perspectiveen
dc.subjectinternal processes perspectiveen
dc.subjectemployee perspectiveen
dc.titleBalanced scorecard jako nástroj hodnocení konkurenceschopnosti podnikucs
dc.title.alternativeBalanced Scorecard as a Tool for Assessing the Competitiveness of the Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeČervinka, Michalcs
dc.date.accepted2014-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPAV0049_EKF_N6208_6208T020_00_2014
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam