Show simple item record

dc.contributor.advisorPanovec, Vladancs
dc.contributor.authorJaša, Robertcs
dc.date.accessioned2015-02-26T06:30:27Z
dc.date.available2015-02-26T06:30:27Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/106566
dc.descriptionImport 26/02/2015cs
dc.description.abstractCílem zadané diplomové práce je zpracování projektu pro rodinný dům. Jak části stavebně konstrukční, tak části TZB. Pro konkrétní projekt rodinného domu jsem navrhl a rozpracoval tři varianty vytápění a přípravy teplé vody. První variantu jsem volil „tradiční“, druhá varianta by se dala nazvat „ekonomickou“, třetí varianta je „perspektivní“ variantou. Varianty jsem volil tak, aby využívaly zdroje obnovitelné energie a snižovaly tak závislost na neobnovitelných palivech. V případě použití varianty č. 3 by se rodinný dům dal nazvat jako energeticky nezávislá budova. Projekt je zpracován v tomto členění: • část stavebně konstrukční • TZB: vzduchotechnika, zdravotechnika, ústřední vytápění.cs
dc.description.abstractThe target of assigned thesis has been preparation of family house project, both civil and utilities parts. There were by me prepared three variants of said family house heating and hot water preparation. The first variant has been “conventional”, the second could be called “economy” and the third is „advanced” variant. The variants were chosen to utilize renewable energy sources and decrease the dependence on non-renewable fuels. In the case of variant 3 there is possible to call family house the energy independent building. The project is made according to this structure: • civil part • utilities: air conditioning, sanitary equipment, central heating.en
dc.format50, [43] l. : il. + 23 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3794956 bytescs
dc.format.mimetypebinary/octet-streamcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectnízkoenergetický důmcs
dc.subjecttechnická zařízení budovcs
dc.subjectenergiecs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectvzduchotechnikacs
dc.subjectsolární systémycs
dc.subjectfotovoltaické systémycs
dc.subjectfamily houseen
dc.subjecttechnical equipment of buildingsen
dc.subjectenergyen
dc.subjectheatingen
dc.subjectventilationen
dc.subjectsolar systemsen
dc.subjectphotovoltaic systemsen
dc.subjectlow energy consumption heating up of family houseen
dc.titleEkonomické posouzení variantního způsobu vytápění nízkoenergetického rodinného domucs
dc.title.alternativeEconomical Evaluation of Variants for Low Energy Consumption Heating Up of Family house en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201500306cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBabka, Rostislavcs
dc.date.accepted2015-01-15cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZBcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisJAS006_FAST_N3607_3607T040_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record