Show simple item record

dc.contributor.advisorMikušová, Mariecs
dc.contributor.authorPrachařová, Andreacs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:08:20Z
dc.date.available2015-07-22T09:08:20Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/106956
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření návrhů pro redesign strategického řízení stavebního podniku David Prachař, který působí v oblasti stavebnictví od roku 2011 a v oboru silniční motorové dopravy od roku 2012 ve Zlínském kraji. Součástí práce je analýza konkurence prostřednictvím Porterova modelu, PEST analýza, SWOT analýza podniku, marketingový mix 7P a finanční analýza, která hodnotí podnik z hlediska finanční rentability, likvidity a stability. Součástí práce je taktéž Bonitní model, ze kterého jsou vytvořeny návrhy řešení pro rozvoj situace podniku na trhu stavebnictví a silniční motorové dopravy ve Zlínském kraji.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to develop proposals for the redesign of the strategic management of construction firm Prachař David , who works in the construction industry since 2011 in the field of road motor vehicles since 2012 in Zlin region. Part of this work is to analyze the competition through Porter's model , PEST analysis , SWOT analysis of the company , marketing mix 7P and financial analysis , which assesses the company in terms of financial profitability, liquidity and stability. The work also Bonity model from which they are made suggestions for the development of the situation on the market construction and road motor vehicles in region.en
dc.format.extent3665228 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPodnikatelcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectPorterova analýzacs
dc.subjectmarketingový mix 7Pcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectBusinessmanen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPEST analysisen
dc.subjectPorter analysisen
dc.subjectmarketing mix 7Pen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.titleVytvoření návrhů pro redesign strategického řízení stavebního podniku David Prachařcs
dc.title.alternativeThe Creation of the Redesign Proposal of Strategic Management of Construction Company David Prachařen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVrebová, Denisacs
dc.date.accepted2015-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchManagementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHAM158_EKF_N6208_6208T037_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record