Show simple item record

dc.contributor.advisorKašík, Josefcs
dc.contributor.authorKlimentová, Anetacs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:09:22Z
dc.date.available2015-07-22T09:09:22Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/107190
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá strategickou analýzou společnosti DEZA, a. s. Jsou zde aplikovány teoretické poznatky strategické analýzy. Práce se zaměřuje na externí a interní analýzu podniku. Z interní analýzy vyplynou silné a slabé stránky podniku a z externí analýzy příležitosti a hrozby z okolí. Velmi podstatné je vyhodnocení obou analýz, které se provede pomocí SWOT analýzy, která všechny faktory ohodnotí a porovná mezi sebou. V závěru je provedeno na základě SWOT analýzy vyhodnocení všech faktorů a jsou doporučeny návrhy na zlepšení situace ve společnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis is concerned with strategic analysis of the company DEZA, a. s. Herein are applied theoretical knowledge of strategic analysis. The thesis is focused on external and internal analysis of the company. Strengths and weaknesses of the company results from internal analysis; opportunities and threats of the company results from external analysis. Interpretation of both analysis is very important, it is performed by SWOT analysis, which evaluates and compares all factors. Assessment of all factors on the basis of SWOT analysis and suggestions for improvements of standing of the company are performed in a conclusion of the thesis.en
dc.format.extent3545503 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectStrategiecs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectstrategické plánovánícs
dc.subjectstrategické řízenícs
dc.subjectdlouhodobé cílecs
dc.subjectposlánícs
dc.subjectvizecs
dc.subjectexterní analýzacs
dc.subjectinterní analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectvyhodnocenícs
dc.subjectdoporučení.cs
dc.subjectStrategyen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectstrategic planningen
dc.subjectstrategic managementen
dc.subjectlong-term goalsen
dc.subjectmissionen
dc.subjectvisionen
dc.subjectexternal analysisen
dc.subjectinternal analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectcompeting businessen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectsuggestions.en
dc.titleStrategická analýza podniku DEZA, a. s.cs
dc.title.alternativeStrategic Analysis of the Company DEZA, a. s.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLukáš, Petrcs
dc.date.accepted2015-05-25cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisKLI0026_EKF_N6208_6208T020_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record