Show simple item record

dc.contributor.advisorHumlová, Vlastacs
dc.contributor.authorOndřejová, Petracs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:11:09Z
dc.date.available2015-07-22T09:11:09Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/107664
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vypracování finanční analýzy společnosti ORT-ART, s.r.o., která provozuje hotel, s využitím nástrojů pro měření a řízení finanční výkonnosti. V druhé části je rozebírána teorie k dané problematice. Obsahuje základní pojmy, vybrané metody finanční analýzy a vzorce. Ve třetí části jsou obsaženy informace o společnosti. Ve čtvrté části byla provedena finanční analýza podle zpracované teorie a v poslední části byla navržena řešení k vylepšení nalezených problémů a závěr.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to draw up a financial analysis of ORT-ART, s.r.o. company, which operates the hotel by using choosen tools for measuring and managing of financial performance.The theory to the given issue is being discussed in the second part. It contains some basic terms and important equations as well as theoptimal approach for choosing the right financial analysis method. Third part of the thesis contains informations about the company background. In the fourth part, the financial analysis was made according to the worked up theory and in the last part, found problems were discussed and the optimal solution was proposed.en
dc.format.extent2175127 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční zdravícs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectcash flowcs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatele, likvidita, rentabilitacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial healthen
dc.subjectbalance statementen
dc.subjectprofit and lost statementen
dc.subjectcash flowen
dc.subjecthorizontal and vertical analysisen
dc.subjectfinancial ratiosen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectprofitabilityen
dc.titleAnalýza finanční situace vybraného podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis of the Financial Situation of a Selected Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMílková, Hanacs
dc.date.accepted2015-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisOND0102_EKF_B6208_6208R020_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record