Show simple item record

dc.contributor.advisorRolčíková, Markétacs
dc.contributor.authorKrovaková, Evacs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:12:20Z
dc.date.available2015-07-22T09:12:20Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/107917
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractPředmětem mé diplomové práce je posouzení využití materiálu z odvalů po těžbě rud barevných kovů. Práce popisuje metody zjišťování obsahu rudy v odvalu a separace suroviny od hlušiny. Vzhledem k tomu, že se práce zabývá hlavně separací uranových odvalů, které jsou lokální ekologickou zátěží, je součástí mé práce i stručné zhodnocení ekologického pohledu na problematiku. Součástí práce je rovněž analýza cen rud barevných kovů, včetně uranu a posouzení ekonomické rentability druhotné těžby rud z již jednou protříděného materiálu uloženého do odvalu.cs
dc.description.abstractThe subject of my thesis is assessment of the use material from the spoil banks of ore mining nonferrous metals. My thesis describe methods for the detection the ore in the spoil banks and separations metal ore from waste rock. Because that the work deals mainly with the separations of uranium spoil banks which are local environmental problems part of my work is brief assessment of the ecological point of view to the issue. The thesis also includes analysis of the prices of ores of nonferrous metals including uranium and assessment of economic efficiency secondary ore mining from an already screened material from the spoil banks.en
dc.format54, [4] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3932569 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrudy barevných kovů, ložiska rud, odval, ceny rudcs
dc.subjectnon ferrous metal ores, ore deposits, spoil bank, prices of oresen
dc.titleEkonomika využití odvalů po těžbě rud barevných kovůcs
dc.title.alternativeThe economy of utilization slag heaps after the ore extraction of non-ferrous metalsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201501051cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeRychtařík, Pavelcs
dc.date.accepted2015-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.contributor.consultantŠmejkal, Josefcs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKRO0028_HGF_N2102_2102T001_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record