Show simple item record

dc.contributor.advisorTomášková, Yvetacs
dc.contributor.authorSevera, Martincs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:14:16Z
dc.date.available2015-07-22T09:14:16Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/108322
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractV bakalářské práci jsou zpracovány vybrané ukazatele k měření produktivity práce v podnicích zpracovávajících nerostné suroviny. V první části jsou vysvětleny adekvátní možnosti měření produktivity práce a následuje jejich aplikace na modelovou společnost působící v oblasti zpracování nerostných surovin. V další části práce je uvedeno porovnání společnosti s odvětvím CZ-NACE 23. Dále je v této práci, pro ucelený pohled na problematiku produktivity práce, zpracováno porovnání produktivity práce v ČR s produktivitou práce v EU, produktivita práce jednotlivých sektorů ekonomiky ČR a také produktivita práce zpracovatelského průmyslu zaměřujícího se na nerostné suroviny. Na závěr je zařazeno stručné shrnutí a nastínění kroků, kterými by se měl průmysl zpracování nerostných surovin v budoucnu vydat.cs
dc.description.abstractIn this thesis are processed selected indicators for measuring of labor productivity in enterprises for mineral processing. The first chapter explains suitable possibilities for measuring of labor productivity, followed by application of indicators for measuring of labor productivity to a model company in field of mineral processing. The next section of thesis contains a comparison of a model company with the CZ-NACE 23. For a comprehensive perspective on labor productivity is in next section of thesis a comparison of labor productivity in the Czech Republic with labor productivity in the EU, next is labor productivity of individual sectors of the Czech economy, followed by labor productivity of the manufacturing industry focussing on mineral processing. The thesis is closed by a brief summary and recommendations for future development of manufacturing industry focussing on mineral processing.en
dc.format64 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent3552240 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectproduktivita práce, zpracování nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, modernizace výrobní technologiecs
dc.subjectlabor productivity, mineral processing, manufacturing, upgrade of production technologyen
dc.titleAnalýza produktivity práce v oblasti zpracování nerostných surovincs
dc.title.alternativeThe Analysis of Labor Productivity in Mineral Processingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201500798cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeGoronová, Irenacs
dc.date.accepted2015-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSEV0072_HGF_B2102_2102R001_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record