Show simple item record

dc.contributor.advisorPenhaker, Marekcs
dc.contributor.authorGeyerová, Radkacs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:14:54Z
dc.date.available2015-07-22T09:14:54Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/108484
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractPráce se věnuje návrhu a realizaci aplikace pro měření a zjišťování spánkové deprivace pomocí počítače nebo tabletu s operačním systémem Windows 8. Aplikace je vytvořena v programovacím jazyce C#, skládá se z 10 testů a 2 dotazníků. Aplikace byla navržena tak, aby její vykonání zabralo maximálně 15 minut včetně názorných ukázek a pochopení testů. Jednotlivé testy jsou provedeny grafickou formou a zaměřují se na paměť a reakce. Výsledky testů jsou ukládány do strukturované databáze. Systém porovnává výsledky v pěti věkových kategoriích. Jedná se o jeden z mála nástrojů, který je schopen analyzovat objektivně nedostatek spánku či výskyt spánkových poruch. Aplikace je určena pro všechny věkové kategorie, přestože u starší generace může nastat problém s obsluhou počítače. Program byl dokončen a otestován na 92 osobách ve spolupráci s FN Ostrava a byly vytvořeny klasifikační skupiny.cs
dc.description.abstractThesis is focused to the design and implementation of applications for measuring and detecting sleep deprivation using a computer or tablet with Windows 8. The application is created in the programming language C #, it consists of 10 tests and 2 questionnaires. The application has been designed to take no more than 15 minutes, including demonstrations and understanding of tests. Individual tests are made in a graphical form and they are focused on memory and reactions. Results of the tests are saved in structured database. The system compares the results in five age categories. It is one of the few instruments that is able to analyze objectively shortage of sleep or sleep disorders incidence. The application is designed for all ages, even the older generation may have a problem with controlling of the computer. The application was completed and tested on 92 people in cooperation with FN Ostrava and were created classification groups.en
dc.format.extent6088613 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSpánekcs
dc.subjectPoruchy spánkucs
dc.subjectSpánková deprivacecs
dc.subjectSleepen
dc.subjectSleep disordersen
dc.subjectSleep deprivationen
dc.titleMěření a vizualizace spánkové deprivacecs
dc.title.alternativeMeasurement and Visualization of Sleep Deprivationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeGajovský, Marekcs
dc.date.accepted2015-06-08cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínské inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisGEY0003_FEI_N2649_3901T009_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record