Show simple item record

dc.contributor.advisorVozňák, Miroslavcs
dc.contributor.authorZbranek, Ivocs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:15:31Z
dc.date.available2015-07-22T09:15:31Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/108537
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá steganografickými technikami a jejich aplikací v oblasti technologie IP telefonie. Obsahuje popis jednotlivých steganografických metod a technologií, které se používají v rámci IP telefonie. V další části jsou popsány a rozebrány metody pro detekci anomálií, na základě algoritmu Holt-Winters, Holt-Winters:Brutlag a Naive Bayes. Současně se zabývá umístěním steganogramu do hlavičky SIP protokolu, schopnosti jej detekovat pomocí systému pro detekci anomálií a využitím aplikace SIPp pro generování injektovaných zpráv SIP protokolu. Další část práce popisuje steganogra- fickou metodu využívající datový tok RTP protokolu, pro přenos textových informací. Následně jsou zhodnoceny dosažené výsledky.cs
dc.description.abstractThis master thesis concerns with steganographic techniques and their application in the field of IP telephony. It encompasses description of individual steganographic methods and technologies which are used within the scope of IP telephony. The next part analyzes and describes anomaly detection methods based on Holt-Winters, Holt-Winters:Brutlag and Naive Bayes. Simultaneously, concerns with embedding of a steganogram into an SIP protocol header, means of its detection with help of the anomaly detection system and the use of SIPp application for generating injected SIP protocol messages. The next part of thesis describes a steganographic method which uses an RTP protocol data flow for the transfer of text-based informations. The achieved results are evaluated afterwards.en
dc.format.extent5175441 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsteganografiecs
dc.subjectIP telefoniecs
dc.subjectVoIPcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectSIPcs
dc.subjectRTPcs
dc.subjectSIPpcs
dc.subjectSNORT ADcs
dc.subjectanomáliecs
dc.subjectdetekcecs
dc.subjectsteganographyen
dc.subjectIP telephonyen
dc.subjectVoIPen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectSIPen
dc.subjectRTPen
dc.subjectSIPpen
dc.subjectSNORT ADen
dc.subjectanomalyen
dc.subjectdetectionen
dc.titleSteganografie v IP telefoniics
dc.title.alternativeSteganography in IP telephonyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŘezáč, Filipcs
dc.date.accepted2015-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchMobilní technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisZBR028_FEI_N2647_2612T059_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record