Show simple item record

dc.contributor.advisorLičev, Lačezarcs
dc.contributor.authorLis, Daliborcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:16:19Z
dc.date.available2015-07-22T09:16:19Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/108581
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractCílem práce je návrh a implementace dvou nových modulů, které rozšíří funkcionalitu systému FOTOMNG. První modul slouží k rekonstrukci objektu zájmu v řezech ze série snímků pomocí algoritmu inverzní Radonovy transformace. Druhý modul je určen k 3D modelování objemových dat pomocí vybraných vizualizačních algoritmů. Objemová data jsou reprezentována v podobě série snímků řezů objektu a mohou být vytvořena pomocí algoritmu inverzní Radonovy transformace, který implementuje první modul. Oba moduly byly otestovány na reálných datech. Součástí implementovaných modulů je programátorská a uživatelská dokumentace. Vytvořené moduly jsou implementovány v programovacím jazyku Java nad platformou NetBeans. Součástí práce je zhodnocení dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is design and implementation of two new modules, which extends functionality of system FOTOMNG. The first module is intended to reconstruction object of interest in cuts from series of images by using algorithm of inverse Radon transform. The second module is intended to 3D modeling of volumetric data by using selected visualisation algorithms. Volumetric data are represented as series of images containing cuts of object and can be created by algorithm of inverse Radon transform, which is implemented by first module. The both modules were tested on real data. As a part of implemented modules is programming documentation and user documentation. Created modules are implemented in Java programming language over NetBeans platform. Additional part of work is evaluation of reached results.en
dc.format.extent6774584 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectobjemová datacs
dc.subjectRadonova transformacecs
dc.subject3D modelovánícs
dc.subjectNetBeanscs
dc.subjectJavacs
dc.subjectFOTOMNGcs
dc.subjectmodulcs
dc.subjectvolumetric dataen
dc.subjectRadon transformen
dc.subject3D modelingen
dc.subjectNetBeansen
dc.subjectJavaen
dc.subjectFOTOMNGen
dc.subjectmoduleen
dc.title3D modelování objektů v systému FOTOM-NGcs
dc.title.alternative3D modeling of buildings using FOTOM-NGen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSchreiber, Josefcs
dc.date.accepted2015-06-08cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisLIS0023_FEI_N2647_2612T025_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record