Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBeremlijski, Petrcs
dc.contributor.authorBednařík, Štěpáncs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:17:12Z
dc.date.available2015-07-22T09:17:12Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/108676
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractPráce se zabývá metodami pro minimalizaci funkce bez omezení. Klasické metody vyžadují znalost první derivace (gradientu), případně i druhé derivace (Hessiánu). Pokud je náročné tyto hodnoty vypočítat, pak se používají tzv. metody nultého řádu. Mezi tyto metody patří i metoda využívající kvadratické interpolace funkce. Úkolem této práce je seznámení s touto metodou, popis jejích základních rysů a následně popis algoritmu pro výpočet a celková implementace kódu.cs
dc.description.abstractThis work is devoted to methods for unconstrained minimization. Classical methods need the knowledge of first derivation (gradient) eventually second derivation (Hessian). However, if both of these numbers are hard to evaluate, we use derivative free algorithms. An algorithm using quadratic interpolation for unconstrained optimization is one of them. The goal of this work is to describe the basics features of this method, to cover the whole algorithm and then to implement the code of program.en
dc.format.extent1455588 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnelineární optimalizace, metody optimalizace nultého řádu, Trust-region, kvadratická interpolace.cs
dc.subjectnonlinear optimization, derivative free algorithms, Trust-region, quadratic interpolation.en
dc.titleAlgoritmus využívající kvadratické interpolace pro minimalizaci funkce bez omezenícs
dc.title.alternativeAn algorithm using quadratic interpolation for unconstrained optimizationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVlach, Oldřichcs
dc.date.accepted2015-06-09cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBED0068_FEI_B2647_1103R031_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam