Show simple item record

dc.contributor.advisorPaláček, Břetislavcs
dc.contributor.authorTesařová, Petracs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:17:54Z
dc.date.available2015-07-22T09:17:54Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/108782
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvořit soubor vzdělávacích her pro podporu výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pro žáky s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Výsledkem je aplikace obsahující kolekci pěti her pro podporu interaktivní výuky na speciálních školách. Jednotlivé hry u dítěte rozvíjejí paměť, postřeh a kreativitu, dále jej učí číst základní slova globální metodou čtení a také u něj posilují schopnost vnímání vztahů a souvislostí mezi různými jevy. Hra bude navržena s ohledem na speciální požadavky dětí s mentální retardací. Výsledky jednotlivých her bude možné exportovat a zálohovat, a tak bude možné pozorovat, zda má hra na dítě pozitivní vliv.cs
dc.description.abstractThe objective of this thesis is to create a series of educational games to support the learning of children with special educational needs, in particular for students with learning and combined disabilities. The outcome of this study has been the design of a collection of five games to support interactive teaching at special needs schools. Each of the games develops the childs’s memory, his perception and creativity, it assists in their recognition of basic words through a global method of reading. It also strengthens their ability to perceive relationships and to understand connections between different phenomena. The way this game will be designed will take into account the special needs of children with intellectual disability. The results of each game can be exported and backed up, and from it will be possible to see whether the game has had a positive effect on the child.en
dc.format.extent2974157 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmentální retardacecs
dc.subjectvzdělávací hracs
dc.subjectglobální metoda čtenícs
dc.subjectpiktogramcs
dc.subjectJavacs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectCSVcs
dc.subjectTXTcs
dc.subjectOOPcs
dc.subjectmental retardationen
dc.subjecteducational gameen
dc.subjectglobal method of readingen
dc.subjectpictogramen
dc.subjectJavaen
dc.subjectXMLen
dc.subjectCSVen
dc.subjectTXTen
dc.subjectOOPen
dc.titleHra pro děti s mentální retardacícs
dc.title.alternativeGame for Children with Mental Retardationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeJežek, Davidcs
dc.date.accepted2015-06-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantPaláčková, Ludmilacs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisTES0038_FEI_B2647_2612R025_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record