Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovář, Petrcs
dc.contributor.authorPavlas, Lubomírcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:19:19Z
dc.date.available2015-07-22T09:19:19Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/108899
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractVe své bakalářské práci se budu zabývat použitím teorie grafů pro návrh optimálního provozu křižovatek. Teorie grafů patří do odvětví diskrétní matematiky. Grafy si můžeme představit jako zjednodušení reálného světa, kde náš problém zakreslíme pomocí vrcholů a hran. V průběhu práce budeme popisovat, jak vybranou křižovatku převést na graf, který dále dobře vrcholově obarvíme. Popíšeme postup, jak takový graf sestrojit a jak obarvování probíhá. Zjistíme chromatické číslo příslušného grafu a navíc určíme pořadí, v jakém dopravní proudy budou vstupovat do křižovatky. Budeme se zabývat eliminací kolizních situací, které mohou nastat při průjezdu křižovatkou, a také si ukážeme několik obecných typů křižovatek, které se dají okamžitě použít pro řešení některých situací právě proto, že jsou obecné. V závěru budeme porovnávat stávající řešení s postupem, který navrhneme my.cs
dc.description.abstract{In my bachelor thesis, we will use graph theory to design an optimal traffic control of crossroads. Graph theory is a part of discrete mathematics. We can imagine graphs as a simplification of the real world, where our problem is represented by vertices and edges. In this work, we will describe how to convert a given crossroad to a graph, we will well color its vertices afterward. We will describe how to construct a graph and how to graph color properly. We find the chromatic number of the given graph, moreover we will determine the order the traffic should enter the crossroad. We will deal with elimination of collision situations that may occur when passing through the crossroad, and will also demonstrate several general types of crossroads, that can be immediately used to resolve situations, because they are general. In conclusion, we will compare the existing solutions with a procedure which we suggest.en
dc.format.extent7910915 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectteorie grafůcs
dc.subjectbarvení grafůcs
dc.subjectchromatické číslocs
dc.subjectkřižovatkacs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectgraph theoryen
dc.subjectcoloring of graphsen
dc.subjectchromatic numberen
dc.subjectcrossroaden
dc.subjecttrafficen
dc.titleVyužití teorie grafů v dopravěcs
dc.title.alternativeGraph Theory in traffic modellingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeDorda, Michalcs
dc.date.accepted2015-06-09cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPAV0211_FEI_B2647_1103R031_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam