Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBouchala, Jiřícs
dc.contributor.authorGuniová, Jiřinacs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:19:46Z
dc.date.available2015-07-22T09:19:46Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/108965
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractV této bakalářské práci se zabývám hledáním stacionárních bodů funkcí více proměnných pomocí vybraných vět o minimaxu. Na začátku vysvětlím podmínky existence stacionárního bodu a možnosti jeho nalezení. Poté důkladně popíši algoritmus založený na minimaxu, který se k nalezení těchto bodů používá. Uvedu několik řešených příkladů pro lepší pochopení a nakonec vysvětlím, jak se dá tento postup aplikovat při hledání slabých řešení okrajových úloh.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with searching for stationary points of multidimensional functions, using the minimax theorems. Firstly, it explains conditions of existance of stationary points and finding them. Secondly, it thoroughly explains the algorithm based on minimax, which solves those problems. Several solved problems are shown for better understanding. And at last, it explains how previously introduced theorems and algorithm can find weak solutions of boundary value problems.en
dc.format.extent2061302 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/x-unknowncs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectminimaxcs
dc.subjectstacionární bodcs
dc.subjectslabé řešení okrajových úlohcs
dc.subjectminimaxen
dc.subjectstationary pointen
dc.subjectweak solutions of boundary value problemsen
dc.titleVěty o minimaxu a jejich použitícs
dc.title.alternativeMinimax Theoremsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeZapletal, Jancs
dc.date.accepted2015-06-09cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisGUN0018_FEI_B2647_1103R031_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam