Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHalfarová, Petracs
dc.contributor.authorMyslikovjanová, Šárkacs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:20:31Z
dc.date.available2015-07-22T09:20:31Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109134
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je přiblížit metodiku a klíčové myšlenky benchmarkingu a následně je aplikovat v konkrétní společnosti automobilového průmyslu. Práce je uvedena identifikováním slabých míst a příležitostí ke zlepšení v procesu řízení změn. V průběhu studie je popsán, analyzován a vyhodnocen průběh procesu změnového řízení. Interní benchmarking je veden v pěti fázích, s partnerskou lokací stejné společnosti. Pomocí přímého pozorování, měření, srovnávání a analýz je zjišťováno, jak řídíme daný proces, kde jsou naše mezery ve výkonnosti a jaké jsou jejich příčiny. Cílem práce je použít získané informace z interního benchmarkingu k identifikaci těch nejlepších praktik, nalézt inspiraci ke zlepšení řízení procesu a navrhnout konkrétní kroky k jeho realizaci.cs
dc.description.abstractThe aim of this Master´s thesis is to acquaint with benchmarking methodology and its key ideas, and sequentially apply it in an established automotive company. The study is introduced by weak points identification and improvement opportunities found in the change management process. In the course of the study the progress of the change management process is described, analyzed, and evaluated. Internal benchmarking is conducted in five phases, within the partner location of the same company. By means of direct observations, measurement, comparisons and analysis it is examined how the process is managed, where the performance gaps are, and what causes them. The goal is to use the information obtained from the internal benchmarking to identify best practices, find the inspiration for process management improvement and propose concrete steps for its realization.en
dc.format.extent2756687 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBenchmarkingcs
dc.subjectprocesní benchmarkingcs
dc.subjectinterní benchmarkingcs
dc.subjectnejlepší praxecs
dc.subjectřízení změncs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectzlepšovánícs
dc.subjectučení se.cs
dc.subjectBenchmarkingen
dc.subjectprocess benchmarkingen
dc.subjectinternal benchmarkingen
dc.subjectbest practiceen
dc.subjectchange managementen
dc.subjectperformanceen
dc.subjectimprovementen
dc.subjectlearning.en
dc.titleInterní benchmarking procesu řízení změncs
dc.title.alternativeInternal Benchmarking of Change Management Processen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLiška, Jiřícs
dc.date.accepted2015-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra managementu kvalitycs
dc.contributor.consultantNakládal, Marekcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisMYS0008_FMMI_N3922_3902T041_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam