Show simple item record

dc.contributor.advisorKolat, Pavelcs
dc.contributor.authorLindovský, Karelcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:21:40Z
dc.date.available2015-07-22T09:21:40Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109392
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem koncepce a konstrukčním řešením systému pasivního odvodu tepla z jaderného reaktoru Westinghouse AP600. První část diplomové práce poskytuje informace o historii společnosti Westinghouse, základní parametry reaktoru AP600 a seznámení s jednotlivými okruhy jaderné elektrárny. V úvodní části diplomové práce jsou rovněž poskytnuty informace týkající se popisu funkce pasivních systému dochlazování jaderného reaktoru AP600 na havárii typu LOCA. Výpočtová část se soustřeďuje na základní tepelné, hydraulické a pevnostní výpočty pasivního havarijního výměníku tepla, podle zadaných parametrů.cs
dc.description.abstractMaster thesis is dealing with proposal conception and structural design of passive system for heat removal from nuclear reactor Westinghouse AP600. The first part of master thesis provides information about Westinghouse Electric Company, general parameters of reactor AP600 and also introduces with each several circulatory circuit of nuclear plant. The introduction part of the master thesis also provides information concerning describe the function passive cooling systems of nuclear reactor AP600 in LOCA accident. The calculation part of the master thesis deals with basic heat, hydraulic and strength calculation of passive residual heat removal heat exchanger, based given parameters.en
dc.format.extent2843310 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttepelný výměníkcs
dc.subjectjaderný reaktorcs
dc.subjectsystém pasivního odvodu zbytkového teplacs
dc.subjectheat exchangeren
dc.subjectnuclear reactoren
dc.subjectpassive system for heat removalen
dc.titleNávrh systému pasivního odvodu tepla z jaderného reaktorucs
dc.title.alternativeProposal of Passive System for Heat Removal from Nuclear Reactoren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePlevová, Olgacs
dc.date.accepted2015-06-08cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisLIN0010_FS_N2301_2302T006_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record