Show simple item record

dc.contributor.advisorOchodek, Vladislavcs
dc.contributor.authorBoxan, Pavelcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:21:50Z
dc.date.available2015-07-22T09:21:50Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109423
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá numerickou simulací protlačování plechu z vysokouhlíkové oceli nástrojem DRECE v programu Simufact.forming, po kterém následuje numerická simulace svařování elektrickým obloukem, takto zpracovaného plechu, v programu Simufact.welding. Vliv jednotlivých průchodů plechu přes nástroj DRECE je hodnocen na základě dosažených hodnot intenzity napětí a intenzity deformace. Důsledek svařovacího procesu je hodnocen na základě velikosti zbytkového napětí a tvrdosti ve svaru a výsledná data byla následně verifikována s experimentem. Výsledkem této práce je studie proveditelnosti simulovaných procesů a jejich porovnání s experimenty.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with numerical simulation of high carbon steel sheet extrusion by DRECE equipment using a Simufact.forming software and subsequently with arc welding numerical simulation of extruded sheets using a Simufact.welding software. Effects of sheet passes through DRECE equipment material properties are evaluated on the basis of obtained stress intensity and deformation intensity values. Consequence of the welding process is evaluated on the basis of residual stress and weld joint hardness values. Then these values are verified by experiment. The thesis result is feasibility verification of simulated processes and their comparison with experiments.en
dc.format.extent5676704 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDRECEcs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectvícenásobná plastická deformacecs
dc.subjectTIGcs
dc.subjectDRECEen
dc.subjectweldingen
dc.subjectSPDen
dc.subjectTIGen
dc.titleNumerická simulace svařování vysokouhlíkové oceli zpracované SPD procesemcs
dc.title.alternativeNumerical Simulation of Welding High Carbon Steel After SPD Processen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePovýšil, Jancs
dc.date.accepted2015-06-10cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisBOX0004_FS_N2301_2303T002_20_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record