Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHelebrant, Františekcs
dc.contributor.authorHošek, Václavcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:21:50Z
dc.date.available2015-07-22T09:21:50Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109425
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je zavedení TPM na robotizovaném pracovišti COLOSIO PFO ve společnosti Siemens s.r.o. odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. V první části mé práce představím společnost a provedu posouzení současného stavu a analýzu činností pracovníků údržby slévárny. V další části práce provedu analýzu metody systému TPM - AÚ, její podstatu a základní kroky k implementaci na konkrétní zařízení. Provedu zpracování metodiky a standardů systému TPM - AÚ na robotizovaném pracovišti Colosio PFO. V závěru diplomové práce zhodnotím studii zavedení TPM – AÚ na stroji Colosio PFO a srovnání OEE.cs
dc.description.abstractThe subject of this dissertation is implementing TPM at the robotic workplace COLOSIO PFO in the Simens company Ltd., an Elektromotory branch in Mohelnice. In the first part of my thesis, I present the company and carry out the evaluation of the current situation and the analysis of the maintenance staff activities at the foundry. In the next part of my thesis, I carry out the analysis of the TPM - AÚ system method, its foundation and basic steps for implementing in particular mechanism. I carry out processing of the methodology and TPM - AÚ system standard at the robotic workplace COLOSIO PFO. In the final part, I evaluate the study of TPM - AÚ implementation in Colosio PFO machine and OEE comparison.en
dc.format.extent8727711 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTPM - Totálně produktivní údržbacs
dc.subjectAÚ - autonomní údržbacs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectimplementacecs
dc.subjectOEE -Celková efektivita zařízenícs
dc.subjectTPM - Total Productive Maintenanceen
dc.subjectAÚ - autonomous maintenanceen
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectOEE - overall equipment effectivenessen
dc.titleZavedení TPM na robotizovaném pracovištics
dc.title.alternativeThe Implementation of the TPM at a Robotic Workplaceen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBrázda, Jiřícs
dc.date.accepted2015-06-08cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisHOS0024_FS_N2301_3909T001_72_2015
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam