Show simple item record

dc.contributor.advisorFries, Jiřícs
dc.contributor.authorKurka, Davidcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:21:54Z
dc.date.available2015-07-22T09:21:54Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109437
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulačního vozíku pro přepravu těžkých břemen. Úvodní část se věnuje rozdělení stávajících typů vozíků pro převoz nákladu v podniku. Dále jsou pro vlastní konstrukci vozíku specifikovány požadavky. Následně jsou zpracovány tři koncepční varianty pohonu manipulačního vozíku s jejich popisy. Provedením hodnotové analýzy je vybrána optimální varianta řešení. Nejvhodnější varianta je dále podrobněji popsána a jsou vysvětleny její jednotlivé konstrukční prvky, které jsou zkontrolovány výpočty. V závěru je celá práce zhodnocena. V příloze diplomové práce je doložen sestavný výkres manipulačního vozíku a také výrobní výkresy rámu a řídící nápravy.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with a design of manipulation trolley for transporting heavy loads. The introductory part is devoted to the division of existing types of trucks to transport cargo in the company. Furthermore, the actual construction of the trolley specified requirements. Subsequently processed three conceptual drive variants forklift truck with their descriptions. Performing value analysis is chosen the best alternative solution. Best option is further described and explained its individual components, which are checked calculations. At the end of the whole work is evaluated. In Annex thesis is illustrated by the plan of the forklift truck and manufacturing drawings frame and steering axle.en
dc.format.extent3274598 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectvozíkcs
dc.subjectnákladcs
dc.subjectconstructionen
dc.subjecttrolleyen
dc.subjectcargoen
dc.titleManipulační vozík pro přepravu těžkých břemencs
dc.title.alternativeManipulation Trolley for Heavy Loads Transportingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKušnír, Lukášcs
dc.date.accepted2015-06-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKUR0036_FS_N2301_3909T001_70_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record