Show simple item record

dc.contributor.advisorGregušová, Markétacs
dc.contributor.authorŠtůsek, Jiřícs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:22:11Z
dc.date.available2015-07-22T09:22:11Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109496
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zaváděním některých metod totálně produktivní údržby (TPM) do firmy ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s. První část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku a přínosy metody TPM, její úskalí při zavádění do praxe a možnosti zlepšení produktivity údržby po zavedení metody TPM. Druhá část se zabývá historií a charakteristikou firmy ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s., která se specializuje na výrobu elektrotechnické oceli, zejména dynamo oceli a transformátorové oceli. Ve třetí části je provedena analýza současného stavu válcovací stolice, která se stala předmětem diplomové práce při zavádění vybraných metod TPM. V závěrečné části jsou doporučeny návrhy řešení, je provedeno zhodnocení zjištěných výsledků a interpretace očekávaných zlepšení po zavedení TPM.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the introduction of some methods of total productive maintenance (TPM) in the company ArcelorMittal Frydek-Mistek, a.s. The first part focuses on the characteristics and benefits of TPM methods while considering possible problems with putting it into practice and assessing possibilities of improving the productivity of maintenance after the introduction of TPM method. The second part deals with the history and characteristics of company ArcelorMittal Frydek-Mistek, a.s. which specializes in the production of electrical steel, especially dynamo steel and transformer steel. The third part is an analysis of the current state of the rolling mill, which became the subject of the thesis in the implementation of selected TPM methods. In the final part there are recommended suggestions, assessment of the findings and interpretations of expected improvements after the introduction of TPM.en
dc.format.extent4238022 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTPMcs
dc.subjectproduktivitacs
dc.subjectúdržbacs
dc.subjectTPMen
dc.subjectproductivityen
dc.subjectmaintenanceen
dc.titleZvýšení produktivity výrobního zařízení implementací systému plánované a preventivní údržbycs
dc.title.alternativeThe Increased Productivity of Manufacturing Equipment with the Implementation of System of Planned and Preventive Maintenanceen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSchindlerová, Vladimíracs
dc.date.accepted2015-06-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSTU205_FS_N2301_2303T002_10_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record