Show simple item record

dc.contributor.advisorFolta, Zdeněkcs
dc.contributor.authorČoupek, Jiřícs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:22:19Z
dc.date.available2015-07-22T09:22:19Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109524
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem designu a základní konstrukce nástavby automobilu. V úvodu práce je přehled současných elektromobilů různých automobilek. Následuje návrh velikosti nástavby dle požadavků. Poté je proveden návrh designu nástavby. Pro nástavbu byl navržen nosný rám. Rám byl kontrolován pomocí MKP. Další část obsahuje řešení spojovacích prvků nástavby a podvozku automobilu. Poté jsou vyřešený systémy řízení vozidla a návrh designu kabiny posádky. Na konec jsem provedl dořešení zbývajících prvků nástavby jako dveře, okna a osvětlení. K práci bude doložen výkres svařence rámu nástavby.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design and basic body structure of a car. The introduction is an overview of current electric vehicles of various automakers. Then the size draft of the basic body as required. After that is follows design of the superstructure. Bearing frame has been designed for the bodywork. The frame was controlled by FEM. Another section contains solutions for fasteners bodywork and chassis of the car. Then there are solved driving systems and design of the cabin crew. At the end I resolved the remaining elements of the superstructure as doors, windows and lighting. The work will be accompanied by a drawing of the frame weldment bodies.en
dc.format.extent9368223 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnástavbacs
dc.subjectelektromobilcs
dc.subjectautomobilcs
dc.subjectsuperstructureen
dc.subjectelectric caren
dc.subjectcaren
dc.titleDesign a konstrukční řešení základní varianty nástavby pro podvozek elektromobilu využitelného pro volnočasové aktivity a turismuscs
dc.title.alternativeDesign and a Construction of a Basic Version of a Car Body for an Electric Car Chassis Usable for Free Time Activities and Tourismen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePolák, Danielcs
dc.date.accepted2015-06-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department347 - Katedra částí a mechanismů strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisCOU063_FS_N2301_3909T001_40_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record